Biztonsági és munkavédelmi felülvizsgálatok

Amikor felülvizsgálatokról van szó, lényegében a vonatkozó jogszabályoknak, illetve szabványoknak való megfelelőség kérdése kerül terítékre. Gépek biztonságtechnikájában a felülvizsgálatok célja a kezdeti, majd ezt követően a teljes életciklusa vonatkozó megfelelőség biztosítása, aminek mindenképpen a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkaeszközöket és munkakörnyezetet kell jelentenie.

A felülvizsgálatok legfontosabb jogszabályi háttere:

Jogalkalmazások alapján a következő felülvizsgálatokat kell végezni:

  • Az üzembehelyezés munkáltató által írásban történő elrendelését megelőzően munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot kell végezni, az Mvt. 21. § alapján. Ez munkavédelmi és munka-egészségügyi szaktevékenység.
  • Veszélyes technológiát, munkaeszközt, valamint egyéb jogszabály, szabvány vagy gyártói utasítás alapján meghatározottakat, a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni, az Mvt. 23. § alapján. Gyakorisága öt év, ha jogszabály, szabvány vagy dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.
  • Védelmi berendezések felülvizsgálata, a Gépdirektívában meghatározott és az EK-Megfelelőségi Nyilatkozatban hivatkozott, vonatkozó követelmények ellenőrzésére. Továbbá, a Rendelet 2.§ szerint az Mvt. 21. § (2) hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköznek felülvizsgálatát melyek a használat során változó feltételek, bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő, időszakos ellenőrző felülvizsgálat keretében kell elvégezni.

CMSW Safexpert Kft. a funkcionális gépbiztonsághoz kötődően kínálja ügyfelei számára a felülvizsgálatokat.

Egyedi szakterület a védelmi berendezések felülvizsgálata. Ez kötődhet a gépgyártói tevékenységhez, a kockázatfelmérés meglétének feltételezésével, a kialakított védelmi megoldásra vonatkozik. A védelmi berendezések felülvizsgálata mindig a biztonsági funkcióra, vezérlésekre és biztonsági eszközök megfelelőségére és alkalmazástechnikájára fókuszál, például fényfüggönyök, szkennerek, nyitható burkolatok, kétkezes indítók stb. A beépítések megfelelőségek ellenőrzéséhez utánfutások mérését kell elvégezni, illetve a megfelelő szabványok alkalmazásával a biztonsági távolságok számítását. Az ilyen felülvizsgálat történhet gyártási tevékenység közben, gyakran része lehet az üzembehelyezési folyamatnak is, továbbá az üzemeltetési ciklus során, meghatározott gyakorisággal, vagy rendkívüli esetekben ellenőrizni a kialakított biztonság változatlan megfelelőségét.

Kép Itt lehetőséget biztosítunk gépbiztonsági felülvizsgálatokra vonatkozó ajánlatkérésre, melyben röviden írja le a gépeket, üzemmódokat, használati körülményeket és a meglévő védelmi berendezéseket. Ezt követően felvesszük a kapcsolatot és egyeztetjük az igényeket. Majd ez után teszünk javaslatot illetve adunk ajánlatot. Vagy, amennyiben ehhez a témához csak kérdései vannak, vagy kapcsolatfelvételt igényel, a honlap Kapcsolat menüpontjában is kezdeményezheti.

A Letöltések menüpontban a gépbiztonsághoz, munkavédelemhez kötődő több hasznos dokumentum elérhető.