Publikus letöltések

Az alábbiakban a gép- és munkabiztonságához kapcsolódó fontosabb uniós jogszabályok tölthetők le. Regisztrációhoz kötött letöltésekben pedig, továbbiak és kapcsolódó hatályos magyar jogszabályok, ezekhez útmutatók, összehangolt szabványlisták. További témakörökben, mint például szabványok, kockázatfelmérés, felülvizsgálatok, mérések, tréningek, stb., különböző listák, magyarázatok, válogatások, jegyzőkönyvek, kivonatok, minták, traininganyagok, gépkönyvek, rajzok és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak.

https://get.adobe.com/hu/reader/otherversions/

 

Gépdirektíva
2006/42/EK irányelv (1,61 MB)A gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról
Kisfeszültségű direktíva
2014/35/EU irányelv (0,84 MB) A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
EMC direktíva
2014/30/EU irányelv (0,92 MB) Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról
ATEX direktíva
2014/34/EU irányelv (1,04 MB)A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
Zajdirektíva
2003/10/EK irányelv (0,48 MB) A munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről
2000/14/EK irányelv (2,02 MB)A kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
2005/88/EK irányelv (0,05 MB)A kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról
Mérőműszerek direktíva
2014/32/EU irányelv (1,56 MB)A mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról
Nyomástartó eszközök direktívái
2014/68/EU irányelv (2,66 MB)A nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
2014/29/EU irányelv (0,99 MB)Az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
Egyéni védőeszközök jogszabályai
89/656/EGK irányelv (0,48 MB) A munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről
2016/425/EU rendelet (0,6 MB) Az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Forgalombahozatal és Megfelelőség jogszabályai
765/2008/EK rendelet (0,19 MB) A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
768/2008/EK határozat (0,27 MB) A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
2001/95/EK irányelv (0,51 MB) Az általános termékbiztonságról
Munkavédelem jogszabályai
89/391/EGK irányelv (0,46 MB) A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
89/654/EGK irányelv (0,47 MB) A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
Munkaeszközök direktívái
89/655/EGK irányelv (0,45 MB)A munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről
2009/104/EK irányelv (0,81 MB) A munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről