Kétkezes indítás működése, kialakítása az MSZ EN ISO 13851 szabvány alapján

A kétkezes indítás, a veszélyes gépek kockázatcsökkentésének egyik gyakori eszköze, melyet általában a benyúlás elleni védelemként választanak a tervezők. De fontos, hogy a működtetést nem végző további személyek irányában a kockázat változatlanul fennáll. Ezért ezt vagy kiegészítő védőintézkedésként, vagy egyéb, üzemeltetési biztonság mellett célszerű alkalmazni. Mindig a kockázatfelmérésből célszerű kiindulni és ehhez a kockázatcsökkentések szükségességeiből és módjaiból.

Az MSZ EN ISO 13851 B-típusú szabvány foglalkozik a kétkezes indítás kialakításával. A harmonizációs jogszabályok értelmében a gépdirektívával (2006/42/EK) összehangolt szabványok listájában szerepel. Tehát amennyiben, e tekintetben is, a megfelelőség ilyen harmonizált szabványok alkalmazásra alapozott, akkor az eszerint kialakított kétkezes indításról vélelmezhető, hogy kielégíti a jogszabályi követelményeket.

A kétkezes indítás egy speciális eset abból a szempontból, hogy kezelői beavatkozással lényegében létrehozzuk a kockázatot, egy speciális biztonsági kapcsolástechnikai eljárással. Biztonsági funkció végrehajtásáról azonban akkor beszélünk, amikor az operátor egy, vagy két kézzel elengedi a működtető elemeket és ezzel leállítja a veszélyes folyamatot, azaz megszünteti vagy elfogadható mértékűre csökkenti a kockázatot. Az elengedés által így, számára a kockázati helyek elérhetővé vállnak. Ezért vonatkozik a kétkezes indításra is az MSZ EN ISO 13855 szabvány, amely a működtető elemeknek a veszélyes helytől való elhelyezését, azaz a kialakítandó biztonsági távolságok meghatározását, illetve utánfutások mérései alapján a távolság számítási módszerét tartalmazza. A honlap Távolságkalkulátor menüpontja ebben segítséget nyújt.

AZ MSZ EN ISO 13851 szabvány kitér a kétkezes indítás minden részletére, az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, néhány követelmény, illetve tulajdonság felsorolása található:

  • A két kezelőszerv egyidejű működtetésének bizonyos esetekben 500 ms-on belül kell bekövetkezni.
  • A szabvány három típusra osztja a kétkezes indítókat, I., II. és II. típusok. Csak a III. típuson belül pedig három osztályba sorolja, A, B és C osztályokba. Ezek, a szükséges és minimális biztonsági követelmények tekintetében különböznek egymástól.
  • A típus besorolása és a biztonsági követelményei teljesen összhangban vannak, illetve összerendeltek a biztonsági vezérlések jellemző paramétereivel. Például „e” Performance Level (PL e) esetében csak Typ III. C lehet a kétkezes rendszer.
  • Minden kétkezes indításon a típusra és osztályra vonatkozó jelölést fel kell tüntetni.
  • Különböző méreteket és mechanikai kiegészítéseket illető követelmények vannak a két kezelőszerv kialakítására, a manipuláció elkerülése érdekében, annak függvényében, hogy azok milyen fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek.

Amennyiben szabványokkal, vagy a kétkezes indítással és kialakításával kapcsolatban kérdése lenne, a Kapcsolat menüpont segítségével elküldheti.

Belépve, a Letöltések menüpontban megtalálhatóak direktívák szerint, a hozzájuk harmonizált európai szabványok aktuális listái. A CMSW Szabványválogatás, a leggyakrabban előforduló A-, B- és C-típusú szabványok gyűjteménye. Különböző jogszabályok, szabványok teljes követelménylistái. Letölthető továbbá az ICS szakjelzetek és címeinek listája, valamint a Gépek biztonsága, 13.110-es ICS számhoz tartozó szabványlista.