Gépbiztonság az Európai Unióban

Az Európai Unió működési rendszerének egyik pillére az átjárhatóság, a mindenre kiterjedő szabad mozgási lehetőség fenntartása. Ezzel párhuzamosan biztosítani kell mindenki számára az alapjogokat, többek között a biztonságos termékekhez és munkaeszközökhöz, illetve az egészséges és biztonságos munkakörülményekhez való jogokat.
 

Gépek vonatkozásában, a fenti célok érdekében, kialakításra került egy egységes műszaki szabályozás és a megfelelőség értékelési eljárások rendszere. Ez valamennyi termék forgalomba hozatalára vonatkozik, de a veszélyeztetést és kockázatot tartalmazó gépek esetében a rendelkezésre bocsájtás szempontjából különös jelentőségű.
 

A szabályozást döntően képező irányelvek követelményinek való igazolt megfelelés alapján és CE-Jelölés alkalmazásával, a piac külső és belső gazdasági szereplői, a közösség területén belül forgalmazás vagy használat céljából szabadon rendelkezésre bocsájthatják a jogszabályok, illteve a szabályozás hatálya alá tartozó termékeket.