Gépbiztonsági szabványok

A szabvány, definíciója alapján egyrészt, egy elismert szervezet által létrehozott és ezáltal közmegegyezéssel elfogadott, másrészt pedig rendszeres alkalmazásával a rendező hatás elvét igen jól érvényesítő, általában műszaki dokumentum.

Gépek biztonságtechnikájában, az erre vonatkozó szabványoknak különös jelentőségük van annak ellenére, hogy a szabványok alkalmazása önkéntes, nem kötelező, azoktól a kivételektől eltekintve, amikor jogszabályok írják elő az alkalmazásukat. A Megfelelőség értékelési eljárások leggyakoribb moduljai, a szabványok alkalmazására alapozott modulok. Ilyen esetben a megfelelőség, az irányelvek végrehajtása keretében a harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok előírásainak teljesítésével vélelmezhető. Tehát a műszaki szabványok alkalmazásával teljesülnek a Gépdirektíva I. mellékletében megkövetelt alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények, valamit teljes mértékben összhangban van az irányelv 12. cikke, illetve a rendelet 5. §-a szerinti megfelelőség értékelési lehetőségekkel. Természetesen a megfelelő dokumentációkban és az EK-Megfelelőségi Nyilatkozatban is szerepelnek az alkalmazott szabványok.

Konzekvenciát von maga után a harmonizált szabványoktól való eltérés, vagy olyan szabványok hiánya, melyekkel kockázatcsökkentés lenne végrehajtható az adott veszélyeztetéshez. A jogszabályok természetesen az ilyen eseteket is kezelik, más megfelelőségi modulok alkalmazásának lehetőségével.

A gépbiztonsági szabványok rendszerében kialakításra került egy, a következetes alkalmazhatóságot elősegítő egyedi struktúra, mely ezeket három típusra osztja. A-típusú, B-típusú és C-típusú szabványokra, az alkalmazási elvükkel pedig létrehozva az egymással ellentétes logikai és prioritási irányt. Ezek tehát kizárólag a gépekről szóló irányelv végrehajtása keretében összehangolt szabványokra vonatkoznak.

Szabványokkal kapcsolatban említést érdemelnek még az ICS-számok, ami szabványalkotók által létrehozott háromszintű osztályozási rendszer. Minden szabvány tartalmazza az ICS szerinti besorolását és egy szabvány több ICS-számmal is rendelkezhet. A 13.110 ICS számú szabványlista a "Gépek biztonsága", de nem fedik egymást teljesen a gépdirektívához rendelt szabványlistával.

Belépve, a Letöltések menüben az irányelvekhez harmonizált szabványok listái, válogatások, magyarázatok találhatóak. Valamint letölthetőek további jogszabályok, minták és egyéb hasznos dokumentumok. Amennyiben kérdése lenne akár a szabványokról, a Kapcsolat menüpont segítségével elküldheti!