Villamos és elektronikus rendszerek biztonsága az MSZ EN 62061 szabvány alapján

A funkcionális gépbiztonság részét képezi az MSZ EN 62061, B1-típusú szabvány is. Ez, az MSZ EN 61508 keret szabványsorozathoz tartozó, gépekre vonatkozó szektorszabvány. Hatálya azonban csak a villamos, elektronikus és programozható elektronikus biztonsági vezérlőrendszerre terjed ki.

Ez a szabványsorozat alkalmazza, a szintén valószínűségi alapokon nyugvó SIL értékeket, a biztonságintegráltsági szintet, annak a képességnek a kifejezésére, hogy az adott biztonsági funkciót végre tudja hajtani. Az MSZ EN 62061 szabvány ebből a rendszerből, gépekre vonatkozóan csak az első három SIL értéket használja, illetve adja meg ezek meghatározási módszerét, SIL1, SIL2 és SIL3.

A konkrét eljárás egy kockázatfelmérési rendszeren alapul, mely döntések és pontozásos értékelések sorozata. A szabvány, a kockázatból adódó lehetséges súlyosságot négy szintre bontja. Ezt követően három szempont értékeléséből egy osztálybesorolás következik. Ez a három, a gyakoriság és/vagy veszélyexpozíció, a bekövetkezés valószínűsége és az elkerülhetőség lehetősége. Majd az osztály és a lehetséges súlyossági szintek értékei alapján, táblázatos módszerrel határozható meg, a megkövetelt SIL CL értéke.

A kialakított rendszer esetében, a SIL meghatározásánál a legpontosabb numerikus érték alapja itt is ugyanaz, mint az MSZ EN ISO 13849-1 esetében, az óránként veszélyes meghibásodások átlagos valószínűsége [1/h], a PFHd érékei, illetve intervallumai. A számításoknál minden elem PFHd értékéhez kell eljutni és a kialakított rendszert összegezni. A megfelelőség pedig legalább a megkövetelt érték elérése esetén mondató ki.

Kép  Amennyiben az MSZ EN 62061 szabvány alkalmazásával kapcsolatban kérdése van, a Kapcsolat menüpont segítségével is elküldheti. Ha kialakítandó vagy meglévő biztonsági vezérléshez kívánna segítséget kérni, akár csak a kockázatfelméréshez, vagy akár egészen a megvalósításig, az ajánlatkérésre kattintva, az adatok kitöltésével elküldheti.