Munkavédelem és gépbiztonság

Gépek biztonsága és munkavédelem szoros kapcsolatban áll, amit legjobban a vonatkozó jogszabályok tükröznek. Gépek vonatkozásában is, munkavédelemről akkor beszélhetünk, ha munkáltató egy adott veszélyes gépet üzembehelyez abból a célból, hogy azon szervezett munkavégzés keretei között munkát végeztessen, amit ezáltal munkaeszközzé nyilvánít. Ettől kezdődően a munkáltatóra mennyiségében és szemléletében egy teljesen más jogszabályhalmaz vonatkozik, mit a gép gyártójára a tervezéstől a forgalombahozatalig.

A gépgyártói és üzemeltetői oldal közös mottójának lehet azonban tekinteni, a „Biztonságos és egészséget nem veszélyeztető.” mondatot. Vonatkozik a gépekre önmagukban, vagy mint üzembehelyezett munkaeszközre, és mint munkahelyre, munkahelyi környezetre is. Ennek biztosítása, fenntartása, folyamatos igazolása és dokumentálása a cél, bármilyen irányból és bármilyen módon is követelik a jogszabályok. A lényeg a közös koncepció és ez a megelőzés elve, ami a kockázatfelmérésre alapozott és megvalósított kockázatcsökkentéssel kialakított biztonságot jelenti. Ez teljes mértékben összhangban van a funkcionális gépbiztonsággal és az adott esetben gépeket is tartalmazó komplex munkahelyi környezet biztonságával is.

Ma Magyarországon a munkavédelem jogszabályi kereteit a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és ennek egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet biztosítja. Kiegészítik a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, továbbá számos, valamennyi szakterülethez külön-külön jogszabályok. Ezek a jogi aktusok kötelességeket és jogokat határoznak meg, a munkáltatókra és munkavállalókra nézve egyaránt, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek kialakításához és folyamatos fenntartásához.

A munkavédelem és a gépbiztonság talán legfontosabb kapcsolódási pontjai az üzembehelyezési folyamatok és különböző felülvizsgálatok.

Amennyiben bekövetkezik a munkabaleset sajnálatos ténye, a jogi háttér természetesen teljeskörű és egyértelmű szabályozást biztosít. Összhangban a fenti elvekkel, a jogszabályok kötelezik a munkáltatót, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy hasonló okokra visszavezetve ne következhessen be újból munkabaleset.

A Letöltések menüpontban mind a gépekhez, mind a munkavédelemhez kötődő több hasznos dokumentum elérhető.

Amennyiben felülvizsgálatokhoz, üzembehelyezésekhez, vagy egyéb munkavédelemhez kapcsolódó kérdése, kérése lenne, a Kapcsolat menüpont segítségével is elküldheti.