Biztonsági teljesítményszint meghatározása az MSZ EN ISO 13849-1 szabvány alapján

A Performance level (PL), vagy biztonsági teljesítményszint értékei öt diszkrét szintet vehetnek fel. Ez a biztonsági paraméter a vezérlőnek azt a képességét jellemzi, hogy az adott biztonsági funkciót végre tudja hajtani. Teljes mértékben valószínűségi alapokon nyugvó, elsősorban megbízhatósági és diagnosztikai paraméterekből kifejezett jellemző.

Meghatározásához, először több alapparamétert kell rögzíteni, az alábbi ábra szemlélteti ezeket és az összefüggéseket.

  • MTTFd – Veszélyes meghibásodásig várható átlagos működési idő [év]. Átlagos statisztikai középérték, nem garantált élettartam. Szükséges mennyiségi jellemző, a szabvány három intervallumba sorolja. Ezzel az értékkel rendelkeznek az alkatrészek, egy csatorna és az egész vezérlő is, ez utóbbi hoz a csatornák szimmetrizált helyettesítő értékét kell előállítani. Az esetek többségében azonban gyártói paraméter.
  • DCavg – Átlagos diagnosztikai lefedettség, meghibásodási rátán alapuló viszonyszám. A feltárt veszélyes meghibásodások és az összes meghibásodás rátáinak hányadosa. Szükséges mennyiségi jellemző, a szabvány ezt is három intervallumba sorolja, meghatározásánál a kijelölt felépítések blokkjait súlyozva kell figyelembe venni.
  • CCF – Közös okú meghibásodás. A biztonsági vezérlő, olyan akár különböző meghibásodásai, melyeket azonos, egyszeri események okoznak (nem azonos a közös módú meghibásodással). Szükséges mennyiségi jellemző, az ilyen meghibásodás elkerüléséhez való hozzájárulást fejezi ki a szabvány által alkalmazott, döntéseken alapuló pontozásos meghatározása.

A kiindulási biztonsági paraméterek előállítását, valamint a kijelölt felépítés teljesítését követen, határozható meg a kialakított biztonsági rendszer PL értéke. A szabvány három módszert ad ehhez, grafikus, táblázatos és numerikus. Az alábbi ábra a grafikus módszert szemlélteti, természetese a legegyértelműbb és legpontosabb a numerikus módszer.

Azonban a folyamat végén a legfontosabb a megfelelőség kérdése. A szabványalkalmazásokat felételezve, ezt akkor vélelmezhetjük, ha a létrehozott rendszer PL értéke eléri legalább a kockázatfelmérésben meghatározott megkövetelt értéket.

Kép Amennyiben az MSZ EN ISO 13849-1 szabvány alkalmazásával kapcsolatban kérdése van, a Kapcsolat menüpont segítségével is elküldheti. Ha kialakítandó vagy meglévő biztonsági vezérléshez kívánna segítséget kérni, akár csak a kockázatfelméréshez, vagy akár egészen a megvalósításig, az ajánlatkérésre kattintva, az adatok kitöltésével elküldheti.