A-típusú gépbiztonsági szabványok

Gépek biztonságtechnikájában, az A-típusú szabványok valamennyi gépkategóriára általánosan alkalmazható alapszabványok. Tartalmazzák az alapfogalmakat, terminológiai és tervezési elveket, a kockázatfelmérés keretében a határok rögzítését, veszélyazonosítást, kockázatbecslést, kockázatértékelést és kockázatcsökkentést, valamint a dokumentálási követelményeket. A kockázatfelmérés a műszaki dokumentáció része.

Pusztán az ilyen szabványok alkalmazása, jóllehet alapvető keretet biztosít a gépekről szóló irányelv helyes alkalmazásához, nem elegendő az irányelvben foglalt vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés biztosításához, ezért nem alapozza meg teljes körűen a megfelelőség vélelmét. A megfelelőség érdekében, emellett további B-típusú, és / vagy C-típusú szabványok alkalmazása szükséges. Ez teljes mértékben az adott gépnél meglévő kockázatok és ezek csökkentési módjainak, a kialakítandó biztonsági funkcióknak, valamint az alkalmazandó biztonsági, védelmi berendezések függvénye.

A gépbiztonság A-típusú szabványa:

  • MSZ EN ISO 12100 – Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100)

Az A-típusú szabványok a gépbiztonsági szabványstruktúra logikai sorrendének első helyén, prioritási sorrendjének pedig utolsó helyén állnak.

Célszerű, ha dokumentációkon kívül az EK-Megfelelőségi Nyilatkozat is tartalmazza az alkalmazott, akár az A-, B-, vagy C-típusú szabványokat.

Belépve, a Letöltések menüpontban, a szabványok szekción belül, megtalálhatóak direktívák szerint, a hozzájuk harmonizált európai szabványok aktuális listái. Található itt egy CMSW Szabványválogatás is, ami a gépek funkcionális biztonságához kapcsolódó, leggyakrabban előforduló A-, B- és C-típusú szabványok egy, a teljesség igénye nélküli gyűjteménye. Letölthető továbbá az ICS szakjelzetek és címeinek listája, valamint a Gépek biztonsága, 13.110-es ICS számhoz tartozó szabványlista.