Vészleállítás tervezési alapelvei az MSZ EN ISO 13850 szabvány alapján

A gépekről szóló jogszabály meghatározza a vészleállítás szükségességét: „A gépet el kell látni egy vagy több vészleállító berendezéssel (kivételektől eltekintve), hogy a meglevő vagy fellépő veszélyt el lehessen hárítani.” Az irányelvben a védelmi berendezések indikatív listája tartalmazza a vészleállító berendezést.

A vészleállítás részletes kialakításával 2007-től, az MSZ EN ISO 13850 foglalkozik (előtte EN 418). Ez egy, a harmonizációs jogszabályok értelmében a gépdirektívával összehangolt szabvány. Tehát amennyiben, e tekintetben is, a megfelelőség ilyen harmonizált szabványok alkalmazásra alapozott, akkor az eszerint kialakított vészleállításról vélelmezhető, hogy kielégíti a jogszabályi követelményeket.

Az MSZ EN ISO 13850, egy B2-típusú szabvány, helyesen járunk el, amikor egy vészleállítás kialakításakor, vagy megfelelőségének ellenőrzésekor, e szabvány előírásai követjük. Ennek tartalma teljes mértékben összhangban van további, szintén a gépdirektívához (is) harmonizált szabványok tartalmával, mint például az A-típusú MSZ EN ISO 12100, vagy a B-típusú MSZ EN 60204-1. Gyakori gépcsoportok C-típusú szabványainak döntő többségénél, a vészleállítást a 13850-es szabványra hivatkozva, annak előírásai szerint követelik meg.

Az alábbiakban, felsorolás jelleggel, a teljesség igénye nélkül, a vészleállítás néhány fontos jellemzője, az MSZ EN ISO 13850 szabvány alapján (Vészleállítás részletes követelménylistája):

  • A vészleállítási funkciót egyetlen szándékos emberi cselekvésnek kell indítani úgy, hogy az ne igényelje hatásainak mérlegelését.
  • Vészleállítás alatt nem indulhat semmilyen más művelet, működés és a visszaállításnak, a reteszelések oldásának (vezérléstechnikainak is) szintén szándékos emberi művelettel kell történnie.
  • A feloldott vészleállítás nem indíthat újra semmit, csupán ennek lehetőségét biztosítja.
  • A vészleállítás mindig kiegészítő védőintézkedés, nem helyettesíthet egyéb, sem technológiai, sem biztonsági funkciót.
  • A vészleállítási folyamatnak két kategóriája van, a 0-ás és 1-es leállítási kategória.
  • Hatókör piktogrammal jelölni kell a kezelőszerveknél, hogy mire vonatkozik a vészleállítás.
  • A biztonsági vezérlés minimális, megkövetelt szintje: PLr c illetve SIL1 (ISO 13849-1 ill. IEC 62061).
  • Leggyakoribb működtető elemek, nyomógombok, kötelek, rudak, fogantyúk.
  • A működtető szerveknek a hozzáférési szint felett 0,6 és 1,7 m között kell lennie.
  • A működtető eszköznek vörös színűnek kell lenni, sárga háttérrel. Célszerű kerülni a kulcsot igénylő visszaállítást.

Amennyiben szabványokkal, vagy a vészleállítással kapcsolatban kérdése lenne, a Kapcsolat menüpont segítségével elküldheti.

Belépve, a Letöltések menüpontban megtalálhatóak direktívák szerint, a hozzájuk harmonizált európai szabványok aktuális listái. A CMSW Szabványválogatás, gépekkel kapcsilatban a leggyakrabban előforduló A-, B- és C-típusú szabványok egy gyűjteménye. Különböző jogszabályok, szabványok teljes követelménylistái. Letölthető továbbá az ICS szakjelzetek és címeinek listája, valamint a Gépek biztonsága, 13.110-es ICS számhoz tartozó szabványlista.