B-típusú gépbiztonsági szabványok

Gépek biztonságtechnikájában, a B-típusú szabványok előírásainak alkalmazása az általuk érintett, a gépekről szóló irányelvben szereplő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények tekintetében akkor alapozzák meg a megfelelőség vélelmét, ha C-típusú szabvány vagy a gyártó kockázatfelmérése igazolja, hogy a B-típusú szabvány által meghatározott megoldás az adott gépkategória vagy biztonsági konstrukció esetében megfelelő.

A gépdirektíva egyik lényeges módosulása, hogy kiterjeszti hatályát a biztonsági berendezésekre, mint pl. a személyek detektálására szolgáló védőeszközökre, biztonsági funkciót ellátó logikai vezérlőkre stb., melyek általában önállóan forgalomba hozott biztonsági berendezések. Az ezekre vonatkozó előírásokat tartalmazó B-típusú szabványok alkalmazása az adott biztonsági berendezés, valamint a szabvány által érintett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények tekintetében alapozzák meg a megfelelőség vélelmét.

A B-típusú szabványoknak két csoportja van és mindkettő számos különböző gépkategória esetén használható. Az egyik a gépek biztonságának konkrét szempontjaival, a biztonsági funkciók kialakításaival foglalkozik, ezek a B1-típusú szabványok, például:

  • MSZ EN ISO 13849-1 – Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei 1. rész: A kialakítás általános elvei (ISO 13849-1)
  • MSZ EN ISO 13855 – Gépek biztonsága. Biztonsági berendezések elrendezése a(z emberi) testrészek közelítési sebességének figyelembevételével (ISO 13855)

A másik csoport pedig a biztonsági berendezések konkrét típusaival, az azokra vonatkozó követelményekkel foglalkozik, ezek a B2-típusú szabványok, mint például:

  • MSZ EN ISO 13850 – Gépek biztonsága. Vészleállítás. Tervezési alapelvek (ISO 13850)
  • MSZ EN 574 – Gépek biztonsága. Kétkezes kapcsolók. Működési szempontok. Kialakítási elvek

Célszerű, ha dokumentációkon kívül az EK-Megfelelőségi Nyilatkozat is tartalmazza az alkalmazott, akár az A-, B-, vagy C-típusú szabványokat.

Belépve, a Letöltések menüpontban, a szabványok szekción belül, megtalálhatóak direktívák szerint, a hozzájuk harmonizált európai szabványok aktuális listái. Található itt egy CMSW Szabványválogatás is, ami a gépek funkcionális biztonságához kapcsolódó, leggyakrabban előforduló A-, B- és C-típusú szabványok egy, a teljesség igénye nélküli gyűjteménye. Letölthető továbbá az ICS szakjelzetek és címeinek listája, valamint a Gépek biztonsága, 13.110-es ICS számhoz tartozó szabványlista.