Gépekhez szükséges dokumentációk

A Gépdirektíva a dokumentációs követelmények tekintetében is egyértelmű. A megfelelőség része természetesen a szükséges dokumentációk elkészítése is. Lényeges, hogy az irányelv / rendelet a gépekhez kötődő dokumentációkat két részre választja.

Az egyik a Műszaki Dokumentáció, a gyártó saját belső dokumentációja, ez tartalmaz lényegében minden tervezési, gyártási, belső ellenőrzési folyamatot a legutolsó műhelyrajzig és szoftverrészletig. Tartalmaznia kell például az összes mérési, számítási eljárásokat, esetleges akkreditált tevékenységeket, hatósági eljárásokat, engedélyeket stb. A gyártó, a Műszaki Dokumentáció segítségével tudja igazolni a jogszabályokban megkövetelt biztonsági és egészségvédelmi követelmények teljesítését, valamint ez alapján tudja fejleszteni, javítani és reprodukálni az adott berendezést. Ezt nem köteles átadni a Felhasználónak, saját tulajdonát képezi, a jogszabály tíz éves megőrzési kötelezettséget határoz meg. Kérésre, hatóság, vagy bíróság rendelkezésére kell bocsájtani, azon személy által, aki az EK-Megfelelőségi Nyilatkozaton, mint dokumentáció összeállításáért felelős személy van megjelölve. A Műszaki Dokumentáció nyelve, egy vagy több közösségi nyelv, nem feltétlenül azonos a Használati Utasítás nyelvével.

A másik a Felhasználói Dokumentáció, azaz Használati Utasítás, vagy Gépkönyv. Minden gépet el kell látni azon tagállamban használt hivatalos közösségi nyelven írott Használati Utasítással, ahol a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik. Ha az eredeti Használati Utasítás nem ilyen nyelvén készült, akkor a fordításáról a gyártónak kell gondoskodnia és az eredetit is mindig mellékelnie kell. A fedőlapon szerepelnie kell az „Eredeti Használati Utasítás” vagy az „Eredeti Használati Utasítás fordítása” szövegnek. Fordítani mindig csak az eredetiből lehet, tehát már lefordított Használati Utasítást nem lehet tovább fordítani!

Kizárólag gyártó által felhatalmazott szakszemélyzetnek szánt Karbantartási és/vagy egyéb Utasítások készülhetnek egyetlen olyan közösségi nyelven, amit ők megértenek. Ez tartozhat a Felhasználói Dokumentációhoz, de annak nyelvétől független.

Az alábbi felsorolások a teljesség igénye nélkül, csak néhány elemét tartalmazzák a felhasználói, illetve műszaki dokumentációnak. A teljes követelménylisták hozzáférhetőek a Letöltések menüpont alatt.

Használati Utasításnak például a következőket is kell tartalmaznia: - Felhasználói Dokumentáció részletes követelményei

 • A gép rendeltetésszerű használatának leírását
 • Ellenőrzések, Felülvizsgálatok módját és gyakoriságát
 • Az alkalmazott biztonsági berendezéseket és védőintézkedéseket
 • A használathoz szükséges Egyéni Védőeszközöket
 • Baleset esetén követendő teendőket és eljárásokat
 • EK-Megfelelőségi Nyilatkozatot

Műszaki Dokumentáció néhány eleme például: - Műszaki Dokumentáció részletes követelményei

 • A gép működését megmutató tervek, leírások
 • Kockázatfelmérési dokumentáció
 • Alkalmazott szabványok
 • Használati Utasítás és EK-Megfelelőségi Nyilatkozat másolata
 • ...

Természetesen az, hogy melyik dokumentáció mit és milyen mélységben tartalmaz, az teljes mértékben termékfüggő, gyártói döntés. A lényeg, hogy a dokumentációk alapján a biztonsági és egészségvédelmi követelmények betarthatóak, illetve a teljesítésük igazolhatóak legyenek.

Belépve, a Letöltések menüben mintanyilatkozat, dokumentáció-, gép- és szabványlisták valamint további jogszabályok és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak! Amennyiben kérdése lenne akár a dokumentációkról, a Kapcsolat menüpont segítségével elküldheti!