Utánfutás mérése

Gépek, kockázatot jelentő veszélyes mozgásait sok paraméter jellemezheti. A gépbiztonság szempontjából legfontosabb a mozgásból adódó veszélyeztetések leállási jellemzői, azaz a leállítási parancs kiadását követően milyen fizikai értékekkel írható le a kockázat megszűnéséig tartó folyamat. Ezek a jellemzők is meghatározzák és befolyásolják az esetlegesen alkalmazandó kockázatcsökkentő védelmi berendezéseknek az egységes uniós szabályozás szerinti kialakítását.

Egy gép konstrukciós fázisában, különböző fizikai paraméterek és alkatrészek adatai alapján általában számíthatóak a mozgások leállási tulajdonságai. Azonban, az alkotó elemek funkcionális egymásra hatása miatt, csak a mérés, mint eljárás, tud egy valós jellemzést adnia a kialakított konstrukció veszélyes mozgásainak tényleges leállási teljesítményről. Az egymásra hatás a gépek teljes életciklusa alatt fennáll és folyamatosan módosulhat, például szerszámok változtatása, energiaellátás változása, alkatrészek elhasználódása, elöregedése, stb. miatt. Ezért az üzemeltetés részeként is szükséges lehet a leállási teljesítmény rendszeres időközönként történő mérése. Ennek jelentősége a permanens biztonságon túl, mind gyártói mind üzemeltetői szempontból, hogy a kockázatok csökkentésére beépített védelmi berendezések alkalmazása a jogszabályok és szabványok követelményeit folyamatosan ki tudják elégíteni.

CMSW Safexpert Kft. a gépbiztonsági szolgáltatások részeként, veszélyes gépi mozgások leállási teljesítményének meghatározására utánfutás méréseket kínál ügyfelei számára. Ehhez, az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint tanúsított gyártói laboratórium által kalibrált mérőműszert használunk. Eredmény, az utánfutási idők és utak, sebességek, valamint ezek alapján a biztonsági távolságok prezentálása, jegyzőkönyvezett formában.

Az általunk alkalmazott mérési eljárásban, egy folyamat több ismétlődő mérésből áll. Összhangban a szabvány ajánlásával, az eljárásban a mérések normális eloszlású populációját tételezzük fel és a teljes alapsokaságot mintaként kezeljük. Általában, ha fizikai mennyiségek, de különös tekintettel összetett gépek működését jellemző fizikai mennyiségek mérési eredményeinek a kimenetelét különböző körülmények befolyásolják úgy, hogy az egyes tényezők hatásai összeadódhatnak, akkor a valószínűségi változók úgynevezett normális eloszlásúak vagy normális eloszlással közelíthetők. Eljárásunkban a három szigma módszer alkalmazása 99,7 %-os lefedettséget biztosít.

A mérőrendszer megfelelő működésében egyik legfontosabb, mozgás folyamatában a mérés kezdetének meghatározása. Ez általában a legnagyobb sebességhez, a mozgatott tömeg legnagyobb mozgási energiájához tartozó időpillanat. A feldolgozóegység felveszi az adott veszélyes mozgás sebesség-út és sebesség-idő diagramját, ami alapján automatikusan biztosítja a mérés indítását, a maximális sebességnél. Emellett lehetséges betanítással is felvenni az indítási pontot, vagy minden mérésnél ezt manuálisan megadni.

A veszélyes gépi mozgások közvetlen érzékelésére több féle szenzorelem áll rendelkezésre. Így lényegében szinte bármilyen mozgás mérése lehetséges, legyen az egy adott lineáris vagy nem lineáris pályán, vagy akár forgó mozgás. A mozgások leállításának kezdeményezésére szolgáló beavatkozó szervek tekintetében is több lehetőség biztosított, melyek által meghatározzuk, hogy mire vonatkozzon a mérés. Például lehetséges kizárólag a mechanikai egységek lefutási funkcióinak mérése, vagy amennyiben kiépített a védelmi rendszer, a biztonsági szenzortól kezdődően a kockázat tényleges megszűnéséig tartó teljes védelmi folyamat jellemzőinek meghatározása.

Utánfutások rendszeres mérésének két fontos jelentősége emelhető ki. Egyrészt, magáról a gépről, annak állapotáról ad tájékoztatást, ezáltal a karbantartás prognosztizálását és tervezését támogatja. Másrészt, a védelmi berendezések biztonsági távolságának állandó szabványossági megfelelőségét teszi lehetővé. Ez utóbbiban támogatást tud nyújtani a honlap Távolságkalkulátor menüpontja.  Ezzel, a különböző védelmi berendezésekhez tartozó biztonsági távolságokat kiszámíthatjuk, az eredményeket letölthetjük. Mintajegyzőkönyvek a Letöltések menüpontban találhatók.

CMSW Safexpert Kft. által nyújtott utánfutás mérési szolgáltatások két csoportba sorolhatóak. Az egyik, a „standard” mérések, melyek az egyszerű, egytengelyű mozgások mérését, a másik az „extended” mérések, melyek az összetett, kettő vagy többtengelyű mozgások mérését jelentik. A szolgáltatás része, a biztonsági funkciót megvalósító vagy megvalósítandó védelmi berendezéshez tartozó biztonsági távolság meghatározása, az MSZ EN ISO 13855 és MSZ EN ISO 13857 szabványok alapján. Korábbi mérési eredmények alapján, elvégezzük csak a kalkulációt is ezen aktuális szabványoknak megfelelően. A mérésekről és a biztonsági távolságok számításairól külön jegyzőkönyvet adunk át ügyfeleinknek, valamint az eredmények függvényében, egy alternatívákat adó, megoldásra orientált konzultációt is biztosítunk.

ajánlatkérés