Megfelelőség a gépdirektíva alapján

A megfelelőség teljesítése, az újmegközelítésű irányelvek esetében, a 768/2008/EK határozat, mint háttérjogszabály, szerinti megfelelőség értékelési modulrendszer alapján történik. A Gépdirektíva esetében is, erre alapozva írja le a 12. cikke (rendelet 5. §-a), a lenti ábrával szemléltetett lehetséges folyamatokat.

Az ábrából látható, hogy a folyamatoknak három lehetséges láncolata van annak függvényében, hogy az adott termék (gép) szerepel-e az irányelv veszélyes gépek listájában, valamint hogy lehet-e teljes egészében harmonizált szabványok alkalmazásával teljesíteni az adott termékre vonatkozó jogszabályi követelményeket. A műszaki dokumentációkban, bármelyik folyamatnak teljes egészében nyomon követhetőnek kell lenni.

A megfelelőségértékelési rendszer külön tervezésre és gyártásra vonatkozó táblázatait a lenti ábrával összehasonlítva látható, hogy gépek esetében az „A”, „B”, vagy „H” az a három lehetséges modul, ami alapján lefolytatható a megfelelőségi eljárás.

Felépítése alapján, ez az irányelv a mellékleteire alapozott, a modulok fázisait a mellékletek írják le. Az alkalmazás teljes mértékben termékfüggő, gyártói döntés. Minden modulhoz közös az első melléklet, ami az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket tartalmazza és a végső fázisok, az EK-Megfelelőségi Nyilatkozat, a szükséges Dokumentációk és a CE-Jelölés, mellékletei.

Belépve, a Letöltések menüben mintanyilatkozat, dokumentáció-, gép- és szabványlisták valamint további jogszabályok és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak! Amennyiben kérdése lenne akár a gépdirektíváról, a Kapcsolat menüpont segítségével elküldheti!

Gépek megfelelőségértékelési eljárása