Jogi Nyilatkozat

A cmsw<pont>hu weboldal használatának feltételei

CMSW Safexpert Kft. ezúton kívánja jelen honlapot használó bármely személyt, akár Látogatóként, akár regisztrált Felhasználóként tájékoztatni, a weboldal használatának feltételeiről. Kérjük, használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa át az alábbi feltételeket. A honlap használatával jelzi, hogy az alábbi feltételeket elfogadja és Önre nézve kötelező erejét elismeri. Amennyiben ezekkel nem ért egyet, kérjük, tartózkodjon a honlap használatától.
CMSW Safexpert Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen használati feltételeket bármikor felülvizsgálja és módosítsa. Továbbá jelen feltételek tartalmát az egyes oldalakon közzétett rendelkezések és tájékoztatások felülírhatják.

Hozzáférés

A weboldalhoz való hozzáférés időszakos alapon engedélyezett és fenntartjuk a jogot, a weboldal előzetes értesítés nélküli teljes vagy részleges visszavonására, illetve módosítására. Továbbá a használatot korlátozhatjuk bizonyos részeire, vagy regisztrált Felhasználókra.
CMSW Safexpert Kft. semmilyen esetben nem tartozik felelősséggel, ha a honlap, bármikor, bármilyen okból, bármilyen időtartamon át nem elérhető.
Regisztrált Felhasználó, felhasználói azonosítóját jogunkban áll letiltani, amennyiben megítélésünk szerint Felhasználó nem teljesítette jelen használati feltételek bármely rendelkezését.

Tartalom

Weboldalunk minden része folyamatos fejlesztés alatt áll, elsősorban a tartalmi részére vonatkozóan, a műszaki fejlődés, valamint a jogszabályi és szabványi hátterek folyamatos változása következményeként. Törekszünk a tartalmak ilyen irányú minél előbbi frissítésére. Azonban előfordulhat, hogy egy adott időpontban, egy meghatározott anyag vagy információ nem a legaktuálisabb és így nem mindenben helytálló. Az ilyen esetek miatt keletkező bármilyen károkért, veszteségekért CMSW Safexpert Kft. felelősséget nem vállal, valamint nem kötelezi magát az adott anyag frissítésére. Továbbá fenntartjuk a jogot, fentiek okán, a tartalom részleges vagy teljes hozzáféréséhez való felfüggesztésre.

Szellemi tulajdonjog

A weboldalon megjelenő és közzétett információk, anyagok, illusztrációk és dokumentumok azon formájában, szellemi tulajdonjog tulajdonosa és engedélyese CMSW Safexpert Kft. Minden jog fenntartva.
A honlapon található anyagok semmilyen része nem használható fel kereskedelmi célokra a tőlünk vagy licencadóinktól származó engedély nélkül.
A honlapon található valamennyi információ, semmilyen technológia felhasználásával nem módosítható, nem sokszorosítható és terjeszthető. Nem használható fel, a szöveganyagok a vonatkozó illusztrációktól elkülönítve és fordítva.
A weboldalon található anyag szerzőjeként betöltött állapotunkat és az azonosított közreműködők hasonló szerzői állapotát mindig fel kell tüntetni.

Viselkedés

Felhasználó, a honlapon nem adhat meg olyan tartalmat, nem tüntethet fel vagy továbbíthat a weboldalra olyan visszajelzést, továbbá a honlap bármelyik oldalára mutató hivatkozást nem helyezheti el olyan környezetben:

  • Amely fenyegető, becsületsértő, obszcén, nem helyénvaló, lázító, sértő, pornográf, becsmérlő, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, vészjósló, botrányos, izgató, istenkáromló, a bizalmat sértő, az adatvédelmet sértő, vagy kellemetlenséget okozó.
  • Amely tekintetében nem szerezte meg az összes szükséges engedélyt és/vagy jóváhagyást.
  • Amely olyan viselkedést jelent illetve feltételez vagy olyanra bátorít, amely bűncselekménynek minősül, polgárjogi felelősséget von maga után, vagy egyéb módon törvényeknek ellentmond vagy sérti bármely harmadik fél jogait.

Felelősségvállalás

A cmsw<pont>hu honlap különböző oldalain számos információ, közlés, módszer, számítás található. A weboldalon közzétett anyagok azok pontosságára, megfelelőségére vonatkozóan mindennemű garancia, feltétel vagy jótállás nélküliek. A weboldalon közzétett anyagok nem minősülnek teljeskörű tanácsadásnak, ennélfogva kizárunk az ilyen anyagokra való hagyatkozásból fakadó minden felelősséget.
A honlap használata során, Felhasználó által meghozott döntésekért és megadott paraméterekért, valamint ezek alapján kapott eredmények alkalmazására visszavezetett bármilyen meghibásodásokért, károsodásokért és balesetekért, sérülésekért CMSW Safexpert Kft. nem vállal felelősséget.

Adatvédelem

CMSW Safexpert Kft. vállalja, hogy a cmsw<pont>hu honlapon megadott személyes és egyéb adatok kezelését, feldolgozását, valamint Érintettek ezirányú jogkezelését, minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával végzi. Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást és információszolgáltatást az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmaz.

Hivatkozások

CMSW Safexpert Kft. hozzájárul ahhoz, hogy Felhasználó a honlap különböző oldalaira mutató hivatkozásokat helyezzen el, de csak kizárólag olyan weboldalakon és anyagokban, amelyek Felhasználó saját tulajdonában vannak és rendelkezik felette. Továbbá a hivatkozás elhelyezésének hozzájárulása csak abban az esetben érvényes, ha azt az általános szabályok betartásával, tisztességes, jogszerű, jóhiszemű és senki semmilyen formában nem sértő módon és környezetben teszi. Nem helyezheti el a hivatkozást, amennyiben az számunkra kárt okoz, hírnevünket rontja, vagy kihasználja. Nem helyezheti el továbbá olyan formában, ami bármilyen kötelezettségre, együttműködésre, támogatásra vagy jóváhagyásra utal a részünkről akkor, ha erről nincs szó. Amennyiben ezektől eltérő módon kíván hivatkozást elhelyezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Fenntartjuk a jogot, hogy a hivatkozások létrehozására vonatkozó engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonjuk.
A cmsw<pont>hu weboldal tartalmaz más oldalakra mutató hivatkozásokat. CMSW Safexpert Kft. nem vállal semminemű felelősséget az ilyen oldalak használatából eredő bármilyen károkért, veszteségekért vagy téves információkért, tekintettel arra, hogy ezek felett semmilyen irányítással nem rendelkezik.

Biztonság

Felhasználó nem élhet vissza a weboldallal, arra tudatosan vírusokat, rosszindulatú vagy technológiai szempontból káros anyagot bejuttatva. Nem kísérelheti meg, hogy a weboldal felett, a weboldal tárolására szolgáló kiszolgáló, számítógép vagy adatbázis felett jogosulatlan irányítást szerezzen. Nem támadhatja meg a weboldalt többek között, de nem kizárólagosan szolgáltatás-megtagadási támadáson vagy elosztott szolgáltatás-megtagadási támadáson keresztül.
CMSW Safexpert Kft. nem tartozik felelősséggel semmilyen, a weboldal felhasználói használatából vagy a weboldalon vagy ahhoz kapcsolódó bármely egyéb weboldalon elhelyezett tartalom letöltéséből származó veszteségért vagy kárért, amelyet elosztott szolgáltatás-megtagadási támadás, vírusok vagy egy technológiailag káros anyagok okoznak, és amelyek hatással lehetnek Felhasználó számítógépes berendezésére, számítógépes programjaira, adataira vagy egyéb saját tulajdonú anyagaira.

Kártalanítás

Felhasználó vállalja, hogy cmsw<pont>hu webhely jelen használati feltételeinek általa történő megszegése esetén, mentesíti és kártalanítja CMSW Safexpert Kft.-t minden felelősség, veszteség, kiadás és költség alól.

Kapcsolat

Amennyiben a cmsw<pont>hu honlap bármelyik oldalán megjelenő, tartalmakkal kapcsolatban valamilyen aggálya van, vagy bármilyen kérdése, megjegyzése vagy kérése van, jelen használati feltételekre vonatkozóan is, forduljon hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat!