A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv

Az Európai Unióban a gépek egységes, újmegközelítésű jogszabálya a 2006/42/EK irányelv. Az ennek megfelelő harmonizált magyarországi jogszabály pedig a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet.

A bevezető és értelmező részeket követően a mellékleteiben határoz meg minden tartalmi és formai követelményt. A megfelelőség teljesítéséhez a biztonsági és egészségvédelmi kritériumokat az I. melléklet tartalmazza. A gyártói vagy forgalmazói státusz kötelezettséget jelent, a kockázatfelmérés elvégzésére, a mellékletek szerinti alapvető követelmények teljesítéséhez megfelelő kockázatcsökkentő védőintézkedések megtételére. További kötelezettség például a Megfelelőségi Nyilatkozat, vagy a CE-Jelölés is, melyek saját felelősséggel igazolják a jogszabály követelményeinek teljesítését.

Néhány fontos megállapítás az irányelv alapján, melyeket célszerű a gyakorlatban figyelembe venni:

  • Hatálya kiterjed például a biztonsági berendezésekre, személyek detektálására szolgáló védőeszközökre, biztonsági funkciót ellátó logikai vezérlőkre, gépi működtetésű nyitható védőburkolatokra, teherfelvevő eszközökre, emissziót megkötő berendezésekre, vészleállítókra, kétkezes indítókra, stb. Önállóan forgalomba hozott termékeket jelentenek, beépítve a gép részei. De ettől függetlenül önállóan teljesíteniük kell az irányelv követelményeit, tehát például egy biztonsági berendezésre ugyan úgy vonatkozik az egész irányelv, mint a komplett gépre. Védelmi berendezések indikatív listája.
  • Mellékletében megtalálhatóak a jogszabály által nevesített veszélyes gépkategóriák.
  • Bevezeti és definiálja a részben kész gép fogalmát. A mellékletekben meghatározza az erre vonatkozó megfelelőségi és dokumentálási előírásokat. Részben kész gépek dokumentációs követelményei.
  • Egyértelművé teszi a Gépdirektíva és a Kisfeszültségű direktíva közötti határfelületet.
  • A dokumentáció kérdése, lefekteti a lényegi és tartalmi különbséget a Műszaki Dokumentációk és belső gyártásellenőrzés, illetve Használati Utasítás között.
  • Típusvizsgálat esetén a vizsgálóhelynek 5 évente érvényességi felülvizsgálatot kell végeznie.
  • Gyártónak, a teljes műszaki dokumentációt 10 évig meg kell őrizni, minden vizsgálati, mérési és egyéb melléklettel, hatóság vagy bíróság kérésére rendelkezésre kell bocsájtania.

Belépve, a Letöltések menüben mintanyilatkozat, dokumentáció-, gép- és szabványlisták valamint további jogszabályok és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak! Amennyiben kérdése lenne akár a gépdirektíváról, a Kapcsolat menüpont segítségével elküldheti!

Az irányelv és a rendelet mellékletei