Európai jogszabályok - Irányelvek

Az irányelvek, gépek vonatkozásában újmegközelítésű irányelvek, az Európai Unióban, az egységes műszaki szabályozás alapelemei, melyek harmonizált jogszabályok formájában a tagállami jogrendszerben is megjelennek. Ezek, a kötelezően betartandó alapjogszabályok tartalmazzák valamennyi, a hatályuk alá tartozó termékekre vonatkozó általános és alapvető követelményeket az egységes biztonság, megfelelőség és forgalmazás érdekében.

Egy termék több irányelv hatálya alá is tartozhat és ebben az esetben valamennyi irányelvben megfogalmazott követelmény teljesítése szükséges az Európai Unió belső piacán történő megfeleléshez és forgalmazáshoz. Ebben az esetben is a Megfelelőségi Nyilatkozatnak tartalmaznia kell többek között minden olyan irányelvet, ami az adott termékre vonatkozik, tehát azokat a jogszabályokat, amelyeknek való megfelelést a nyilatkozat igazol. Ez része a felhasználói dokumentációnak, ami lényegében a termék "tartozéka". Ezek meglétének és teljesítésének egyszerű vizuális szimbóluma a géptáblákon elhelyezett CE-Jelölés.

Valamennyi újmegközelítésű irányelv esetében rendelkezésre állnak, ennek a globális elvnek az egyik lényegeként, az úgynevezett irányelvekkel összehangolt szabványok. A modulrendszerű megfelelőség értékelési eljárások egyes moduljai ilyen szabványok alkalmazásán alapulnak és így, a szabványok előírásainak teljesítésével vélelmezhető a direktívák követelményeinek teljesülése is.

Az alábbi letöltési lehetőségek, a teljesség igénye nélkül tartalmaznak néhány európai irányelvet és a nekik megfelelő magyarországi jogszabályokat. Amennyiben gépekről, vagy biztonsági berendezéseiről van szó, természetesen a Gépdirektíva az alapjogszabály, aminek mindenképpen a hatálya alá tartoznak ezek a termékek. Azonban a gépek rendkívül sokfélesége miatt, az itt szereplő további irányelvek gépek esetében még igen gyakoriak. Minden esetre akár gépgyártásról, akár már üzemelő gép bármilyen okbóli megfelelőségének ismételt ellenőrzéséről van szó, vizsgálni kell, hogy az adott gép milyen direktívák hatályai alá tartozik.

Belépve, a Letöltések menüben további direktívák, jogszabályok, szabványlisták és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak!