Megfelelőség értékelési eljárások

Az újmegközelítésű irányelvek, az Európai Unióban kialakított egységes műszaki szabályozás részei. Az ezt képező jogazabályok és szabványok, a megfelelőség általános és alapvető műszaki követelményein túl előírják a megfelelőség értékelésnek és igazolásnak módját is, ami a forgalmazás és biztonságos üzemeltetés elengedhetetlen feltétele.

Tehát lényegében az irányelvek alkalmazásának van egy egységes kerete, amit nem közvetlenül a direktívákban határoznak meg, hanem egy, minden direktívára egységesen alkalmazandó, megfelelőség értékelési eljárásrendszerben. Ezt tartalmazza a gépekre vonatkozó jogszabályok közelítéséről szóló 768/2008/EK határozat. Ez, a globális megközelítési elvnek megfelelően, egy egységes háttérjogszabály, amely szükséges a műszaki szabályozás egyértelmű és tagországok között is átjárható érvényesüléséhez. A határozat alkalmazása tejes mértékben termék- és irányelvfüggő.

Ez a határozat vezeti be az úgynevezett nyolcelemű megfelelőségi modulrendszert, az „A” modultól, a „H” modulig. Az értékelési eljárásokban külön a tervezési és külön a gyártási folyamatra bontva kerültek meghatározásra az elvégzendő értékelési tevékenységek. Továbbá az is rögzítésre került, hogy kinek kell az adott tevékenységet elvégeznie. Ezeknek megfelelően, a lenti két táblázat tartalmazza a különböző modulokhoz rendelt értékelési folyamatokat.

A táblázatokból látható, hogy sokféle variációs lehetőség kínálkozik az értékelési eljárásokra. A jogszabály alkalmazásának jelentős egyszerűsítése és lényege, hogy minden irányelvben meghatározásra kerül, a hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan, különböző feltételek függvényében, mely megfelelőség értékelési modulok alkalmazása lehetséges és szükséges. Például a Gépdirektíva esetében a folyamatoknak három láncolata lehetséges, ami alapján a megfelelőség értékelhető.

Leggyakoribb az „A” modul, harmonizált szabványok alkalmazásával gyártói nyilatkozat tétele. Amennyiben a jogszabály minőségbiztosítási rendszert ír elő, az ISO 9001 szabványhoz hasonló rendszert vár, azonban nem igényli e konkrét szabvány szerinti tanúsítás meglétét. Nem törvényszerűen minden direktívában, de ahol szükséges, ott az irányelvekben is meghatározásra kerül, azonban a határozat véglegesíti a CE-Jelölés elhelyezését. Ez lényegében a teljes megfelelőség igazolási folyamat végső fázisainak egyike és azt jelenti, hogy az adott termék megfelel minden olyan rá vonatkozó jogszabályban megfogalmazott követelménynek, amely előírja a CE-Jelölés használatát.

Belépve, a Letöltések menüben további direktívák, jogszabályok, szabványlisták és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak!