Marquage Conformité Européenne

Az Unióban a gépek és biztonsági berendezéseinek megfelelőségét és szabad forgalmazhatóságát, egységes műszaki szabályozás keretében, irányelvek és kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. Tartalmazzák egyrészt, általánosan az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket és megfelelőség értékelési eljárások keretében meghatározzák ezek teljesítésének a módjait.

A CE-Jelölést (Conformité Européenne) 1993 óta alkalmazzák egységesen az Európai Unióban. Jelentése az, hogy az adott termék minden olyan rá vonatkozó jogszabályban maghatározott követelménynek eleget tesz, amelyek a jelölés használatát előírják. Mivel lehetnek azonban olyan vonatkozó jogszabályok is, amelyek nem írják elő a CE-Jelölés elhelyezését, ezért a CE-Jelölés megléte nem jelent minden esetben automatikus és teljeskörű megfelelőséget. Lényegében a CE-Jelölés egy egyszerű vizuális jelölése a használatát előíró jogszabályokban megfogalmazott követelmények teljesülésének mint például a biztonsági követelmények kielégítésének, vagy a dokumentációs és nyilatkozati kötelezettségeknek, stb.

A gépekre vonatkozó irányelvek többsége megköveteli a CE-Jelölés elhelyezését, tehát a Gépdirektíva is rendelkezik erről. A direktívákon túl a jelölés használatának véglegesítése azokban a háttérjogszabályokban valósul meg, melyek alkalmazása az irányelvekkel párhuzamosan történik. Ezek a megfelelőségre vonatkozó 768/2008/EK határozat és a piacfelügyelettel foglalkozó 765/2008/EK rendelet.

A jogszabályok magával a jelöléssel kapcsolatban meghatározzák az elhelyezés módját, helyét, a minimális méretét, arányait, stb. A CE-Jelölést a gyártónak kell elhelyeznie a terméken, a forgalombahozatal előtt, azon termékek esetében, amelyeknél a rá vonatkozó bármelyik jogszabály előírja ennek alkalmazását. Viszont olyan esetben, amikor egy termékre csak olyan jogyszabályok vonatkoznak, amelyek nem írják ezt elő, nem megengedett a CE-Jelölés használata.

Egy terméken található CE-Jelölés nem jelenti azt, hogy az adott terméket az EU-n belül gyártották, mert egy közösségen kívüli gyártó is elhelyezheti, ha megfelel minden Uniós követelménynek és az Unión belül kívánja forgalmazni. A CE-Jelölés nem jelenti továbbá azt sem, hogy az adott termék megfelelne automatikusan bármelyik szabványnak, hiszen nem biztos, hogy a megfelelőség teljesítése, a megfelelőség értékelési eljárások harmonizált szabványok alkalmazásán alapuló moduljának felhasználásával történt.

Belépve, a Letöltések menüben további direktívák, jogszabályok, szabványlisták és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak!