Munkavédelmi üzembehelyezések

Munkaeszközt használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, amiről a munkáltatónak meg kell győződni. A munkavédelmi üzembehelyezés lényegében erről szóló, munkáltatót terhelő kötelezettség. Ez törvényi előírás, az Mvt-ben és végrehajtási rendeletében, illetve egyéb rendeletekben meghatározott és a hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes munkaeszközök esetében.

Az első használatbavételen túl lehetnek olyan tények, melyek ismételt üzembehelyezést követelnek, mint például áttelepítés, lényeges átalakítás, hosszú leállás, esetleg munkabaleset stb.

Az üzembehelyezés un. munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat eredménye, amit a munkáltató a Mvt 21. § alapján írásban rendel el. Ez a vizsgálat munkavédelmi és munkaegészségügyi szaktevékenység, melynek célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti az Mvt 18. §(1) szerinti követelményeket.

Az alábbi felsorolás az előzetes vizsgálatok tartalmi elemeit mutatja, a teljesség igénye nélkül:

 • Az adott munkaeszköz megnevezése és azonosítása
 • A létesítést végzők, tervezők, kivitelezők és nyilatkozataik
 • Műszaki leírás és műszaki adatok
 • A rendeltetésszerű használatot biztosító üzemeltetési dokumentációk, figyelembe véve az ésszerűen előre látható rendellenes használatot is - magyar nyelven:
  • Üzembehelyezési utasítás
  • Kezelési, üzemeltetési utasítás
  • Karbantartási utasítás
  • Alkalmazott biztonsági és védelmi berendezések, ezek használata
  • Ellenőrzések, felülvizsgálatok módja és gyakorisága
  • Esetlegesen fennmaradó kockázatok és ezek kezelése
  • stb.
 • A munkaeszközre vonatkozó EK-Megfelelőségi Nyilatkozatok
 • Szükséges felülvizsgálati és mérési jegyzőkönyvek, amennyiben szükséges, akkreditált szervezetektől is
 • Szükséges hatósági engedélyek
 • stb.

A jogszabály lehetőséget biztosít a létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia próba vagy kísérleti jelleggel történő üzembehelyezésére. Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg. Ebben az esetben is le kell folytatni a fent leírt előzetes vizsgálatot és ebben különös hangsúlyt kell helyezni a próba vagy kísérleti jelleg miatti kockázatokra.

A Letöltések menüpontban mind a gépbiztonsághoz, mind a munkavédelemhez kötődő több hasznos dokumentum elérhető.

Amennyiben az üzembehelyezéshez, vagy egyéb munkavédelemhez kötődő kérdése, kérése lenne, vagy ez irányban a kapcsolatot szeretné felvenni, a Kapcsolat menüpont segítségével is kezdeményezheti.