Munkabalesetek kivizsgálása

A Munkavédelmi törvény (Mvt) 64. § értelmében, munkabaleset bekövetkezésekor a munkáltató köteles azt kivizsgálni, jegyzőkönyvben rögzíteni, nyilvántartásba venni és bejelenteni a helyszín szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, súlyos esetekben azonnal.

Amennyiben gépekkel kapcsolatban olyan munkabalesetek következtek be, melyek vélelmezhetően a gépek hibás működésére, védelmi berendezések hiányára vagy nem megfelelőségére vezethető vissza, CMSW Safexpert Kft. vállalja munkabalesetek kivizsgálását. Ez tartalmazza, a jogszerű eljárásrend lefolytatásán túl, az adott gépeken és biztonsági rendszerein felülvizsgálatok és mérések szükség szerinti elvégzését, a gépre visszavezethető okok pontos feltárása érdekében. Egy kézből nyújtva a munkavédelmi szaktevékenységet és a mérnöki, gépbiztonsági szakértői szolgáltatást. A munkabaleset kivizsgálása az Mvt végrehajtási rendeletének (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet) 5. § - 10. § alapján, valamint kiegészítésekkel a következőket tartalmazhatja:

 • Szemle, térbeli és időbeli feltárások, felvételek, rajzok
 • Meghallgatások: tanúk, sérültek, munkatársak
 • Környezeti tényezők, munkaszervezési körülmények, cselekvéskényszerek vizsgálata
 • Biztonságtechnikai állapot, kollektív és egyéni védőeszközök, ergonómia vizsgálata
 • Munkabaleseti jegyzőkönyvek és kísérő dokumentumok elkészítése
 • Dokumentumok csatolása: üzembehelyezés, felülvizsgálatok, kockázatfelmérés, belső szabályzatok, szakmai, egészségügyi és kezelési jogosultságok igazolása, felvételek
 • Jegyzőkönyv megküldése: sérült, munkáltató, hatóság, társadalombiztosítási kifizetőhely
 • Kapcsolattartás a hatósággal és foglalkozás-egészségügyi szolgálattal
 • A gép és biztonsági rendszerének felülvizsgálata, jegyzőkönyvek
 • Szükséges mérések elvégzése, jegyzőkönyvek
 • A gép kockázatfelmérése, szükség esetén további szakértők bevonása, minták vizsgálata
 • A gép munkavédelmi üzembe helyezésének előkészítése
 • Szükséges javító védőintézkedések, javaslatok, alternatívák további hasonló balesetek elkerülése érdekében

Kép Itt lehetőséget biztosítunk a fentiekre vonatkozó ajánlatkérésre, melyben röviden írja le a baleset körülményeit. Ezt követően felvesszük a kapcsolatot és vizsgáljuk a gép illetve gépbiztonság valamint a baleset kapcsolatát. Majd ezt követen teszünk javaslatot illetve adunk ajánlatot. Vagy, amennyiben ehhez a témához csak kérdései vannak, vagy kapcsolatfelvételt igényel, a honlap Kapcsolat menüpontjában kezdeményezheti.

A Letöltések menüpontban pedig mind a gépbiztonsághoz, mind a munkavédelemhez kötődő több hasznos dokumentum elérhető.