EK-Megfelelőségi Nyilatkozat - Az irányelv II. melléklete alapján

Az EK-Megfelelőségi Nyilatkozat a gyártó vagy a Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata és saját felelősségvállalása arról, hogy az adott termék (gép) megfelel minden rá vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak. A Gépdirektíva II. (rendelet 3.) melléklete részletesen meghatározza a Nyilatkozat tartalmi követelményeit.

A Megfelelőségi Nyilatkozattal foglalkozik szabvány is, MSZ EN ISO/IEC 17050 Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények, 2. rész: Támogató dokumentáció. Ez a szabvány, a gépek közelítésével foglalkozó, a megfelelőségértékelési eljárásokat tartalmazó háttérjogszabályok alkalmazása értelmében összehangolt szabványlistában található, közvetlenül az irányelvek alá harmonizált szabványlistákban nem. A direktívában és a szabványban található követelmények teljes mértékben összhangban vannak, elegendő az irányelv követelményeinek alkalmazása. Ami lényeges, hogy amennyiben a Nyilatkozatunkban hivatkozunk erre a szabványra, akkor a hivatkozott jogszabályok között szerepelnie kell a háttérjogszabálynak is.

A megfelelőséghez lényeges kérdés a Nyilatkozat nyelve is. Az eredeti Nyilatkozatok minden nyelvi változatán fel kell tüntetni: „Eredeti EK-Megfelelőségi Nyilatkozat”. Ha az eredeti Nyilatkozat nem annak az országnak a hivatalos nyelvén (nyelvein) készült, ahol a gépet használni tervezik, úgy arra (azokra) a nyelvre (nyelvekre) való fordításáról a gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, vagy a gépet a szóban forgó országba szállító személynek kell gondoskodnia. A fordításon pedig fel kell tüntetni: „Eredeti EK-Megfelelőségi Nyilatkozat fordítása”.

A Nyilatkozat néhány fontosabb tartalmi eleme a melléklet alapján: - EK-Megfelelőségi Nyilatkozat (minta)

  • A gyártó (és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő) cégnév, cím.
  • A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott személy neve.
  • A gép leírása, funkciója, megnevezése, azonosítása, stb.
  • Nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel a felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek.
  • EK-típusvizsgálat esetén, az azt végző bejelentett szervezet és azonosítása.
  • Teljes minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezet és azonosítása.
  • Felhasznált honosított harmonizált szabványok hivatkozásai.
  • ...

Célszerű a Nyilatkozat végén, az aláírások felett feltüntetni a következő szöveget:
„Ez a nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta.”

Az EK-Megfelelőségi Nyilatkozatnak a Felhasználói Dokumentáció részét kell képeznie.

Belépve, a Letöltések menüben dokumentáció-, gép- és szabványlisták valamint további jogszabályok és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak! Amennyiben kérdése lenne akár a Nyilatkozatokról, a Kapcsolat menüpont segítségével elküldheti!