Egységes műszaki szabályozás

Az Unió meghatározott szervezetei különböző direktívákat, rendeleteket és határozatokat alkotnak és helyeznek hatályba a hivatalos lapban való közzététellel. Ezeket a tagállamok, a jogharmonizáció részeként, kötelesek a saját jogrendszerükbe illeszteni. Ma Magyarországon ennek három módja van, törvények és kormány illetve miniszteri rendeletek formájában.

A belső piacon a termékek szabad mozgása érdekében és hogy minden termékkör lefedhető legyen, szükséges olyan, minőségileg más irányelvek létrehozása, amelyek általános és alapvető követelményeket fogalmaznak meg a termékek szélesebb körére. Az ilyen típusú irányelvek az úgynevezett újmegközelítésű irányelvek. Ma az európai jogrendben néhány tucat ilyen típusú direktíva létezik. Ezek elve tehát, egy jelentős termékkört átfogva, az általános kockázatelemzés és a veszélyek megelőzése.

Ezzel párhuzamosan léteznek bizonyos szektorokban, az úgynevezett ágazati irányelvek is, melyek ugyan hatályukat szűkítve, de már jogszabályi szinten határoznak meg konkrét műszaki paramétereket, módszereket, működési elveket, megoldásokat.

Ha nézzük például a gépek rendkívül széles skáláját, akkor megtaláljuk a gépekre vonatkozóan is az általános és alapvető követelményeket egységesen tartalmazó újmegközelítésű irányelvet. Ez a 2006/42/EK irányelv, az úgynevezett Gépdirektíva, aminek a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet felel meg, mint harmonizált magyarországi jogszabály. Tartalmazza a megfelelőség és forgalombahozatal feltételeként az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, vagy például a dokumentációs rendet, illetve előírja a CE-Jelölés használatát is.

Az újmegközelítésű irányelvek másik sajátossága, ezzel a globális megközelítéssel bevezetett megfelelőség értékelési eljárások, azaz a direktívákban meghatározott követelmények teljesítésének a módja, amivel az irányelvek hátterében lévő külön jogszabályok foglalkoznak. Ennek egyik lehetséges, általánosan elfogadott és leggyakoribb modulja, az úgynevezett irányelvekkel összehangolt, harmonizált európai szabványok alkalmazása. Az ilyen szabványoknak való megfelelés esetében vélelmezhető a direktíva követelményeinek teljesülése is.

Az így kialakított jogszabályi keretrendszer képezi az Európai Unió egységes műszaki szabályozását. A gépek, illetve gépbiztonság vonatkozásában is ez határozza meg az általános és teljesítendő követelményeket a megfelelőség, forgalmazás, valamint üzemeltetés tekintetében a termék teljes életciklusára.

Belépve, a Letöltések menüben további direktívák, jogszabályok, szabványlisták és egyéb hasznos dokumentumok találhatóak!