C-típusú gépbiztonsági szabványok

Gépek biztonságtechnikájában, a C-típusú szabványok egy gyakran előforduló, meghatározott gépkategóriára, gépcsoportra vonatkozóan tartalmaznak előírásokat. A C-típusú szabvány által érintett kategóriába tartozó különböző géptípusok rendeltetésszerű használata hasonló, ezáltal a képviselt kockázatok és veszélyeztetések is hasonlóak.

A C-típusú szabványok hivatkozhatnak A- vagy B-típusú szabványokra, megjelölve, hogy a szóban forgó gépkategóriára az A-típusú szabvány vagy B-típusú szabvány mely előírásai alkalmazandók. Amikor a gépek biztonságának egy adott szempontját illetően a C-típusú szabvány eltér egy A- vagy B-típusú szabvány előírásaitól, a C-típusú szabvány előírásai előnyt élveznek az A- vagy B-típusú szabvány előírásaival szemben. Egy C-típusú szabvány előírásainak a gyártó kockázatfelmérésén alapuló alkalmazása a szabvány által érintett, a gépekről szóló irányelvben foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények tekintetében alapozza meg a megfelelőség vélelmét.

Egyes C-típusú szabványok több részből álló sorozatok; a szabvány 1. része egy adott gépcsaládra alkalmazandó általános előírásokat tartalmazza, további részei pedig az említett gépcsaládhoz tartozó egyedi gépkategóriákra vonatkozó előírásokat fogalmaznak meg, kiegészítve vagy módosítva az 1. rész általános előírásait. Az így felépített C-típusú szabványok a gépekről szóló irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményei tekintetében akkor alapozzák meg a megfelelőség vélelmét, ha a szabvány általános 1. részének alkalmazása és a vonatkozó konkrét rész alkalmazása együtt történik.

A szabványtípusok arányát tekintve, pl. a gépdirektívával összehangolt szabványoknak kb. a háromnegyede C-típusú, ilyenek például:

  • MSZ EN 693 – Szerszámgépek. Biztonság. Hidraulikus sajtók
  • MSZ EN 12622 – Szerszámgépek. Biztonság. Hidraulikus élhajlító sajtók
  • MSZ EN ISO 10218-1 – Robotok és robotszerkezetek. Ipari robotok biztonsági követelményei.
    1. rész: Robotok (ISO 10218-1)
  • MSZ EN ISO 11553-1 – Gépek biztonsága. Lézeres megmunkálógépek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények (ISO 11553-1)

Célszerű, ha dokumentációkon kívül az EK-Megfelelőségi Nyilatkozat is tartalmazza az alkalmazott, akár az A-, B-, vagy C-típusú szabványokat.

Belépve, a Letöltések menüpontban, a szabványok szekción belül, megtalálhatóak direktívák szerint, a hozzájuk harmonizált európai szabványok aktuális listái. Található itt egy CMSW Szabványválogatás is, ami a gépek funkcionális biztonságához kapcsolódó, leggyakrabban előforduló A-, B- és C-típusú szabványok egy, a teljesség igénye nélküli gyűjteménye. Letölthető továbbá az ICS szakjelzetek és címeinek listája, valamint a Gépek biztonsága, 13.110-es ICS számhoz tartozó szabványlista.